Storitve JKP Žalec d.o.o. | Enmemoro Žalec

Pokopališko pogrebna služba

JKP Žalec, d.o.o., upravlja z vsemi pokopališči v občini Žalec, kjer vzdržujemo celotno infrastrukturo in skrbimo za urejen videz pokopališč.

Pokopališča v občini Žalec:

 • pokopališče Žalec,
 • pokopališče Griže,
 • pokopališče Šempeter,
 • pokopališče Gotovlje,
 • pokopališče Ponikva,
 • pokopališče Galicija.

Zavedamo se, kako težki so trenutki, ki jih doživljamo ob izgubi svojih najbližjih. Zaposleni v pogrebni službi JKP Žalec, d.o.o. želimo svojcem te trenutke kar se da olajšati z obzirnim in spoštljivim odnosom. Obenem jim želimo pomagati s ponudbo celovitih pogrebno-pokopaliških storitev na enem mestu.

Dogovorimo se za izvedbo pogrebne slovesnosti:

 • kraj, dan in uro pogrebne slovesnosti,
 • vrsto pokopa – s krsto, z žaro ali z raztrosom,
 • o obveščanju in podrobnostih pogrebne svečanosti.
 • ureditvi dokumentov za najem groba
 • dodelitvi grobnega prostora in sklepanju najemniških pogodb,
 • načinu plačila pogrebnih stroškov,
 • urejanju groba.

Trudimo se za oblikovanje celovitih pogrebnih, pokopaliških in spremljevalnih storitev. Ponudba zajema še:

 • vrtnarsko ureditev grobov,
 • urejanje in vzdrževanje grobov.

Skupaj uredimo vse potrebno

Pomagamo vam pri:

 • ureditvi dokumentov za najem groba
 • dodelitvi grobnega prostora in sklepanju najemniških pogodb,
 • načinu plačila pogrebnih stroškov,
 • urejanju groba.

Vse ostale informacije so dostopne na spletni strani podjetja JKP Žalec d.o.o, . http://www.jkp-zalec.si