Pokopališče Žalec

Poiščite pot do groba ali spominske strani Iskanje grobov

OZNANILA

OZNANILA - ŽUPNIJA ŽALEC

13. 1. - 20. 1. 2013

MAŠNI NAMENI
URA

13. 1. - NEDELJA

JEZUSOV KRST

ZA ŽUPLJANE

+ FRANC JANEŽIČ

+ ŠTEFKA ŠTELCL

6.30

8

10

14. 1. - PONEDELJEK

ODO IZ JURKLOŠ.

+ ANTON STENER

+ VLASTA MASTNAK-GROBELNIK - POGREBNA

7

13.15

15. 1. - TOREK

PAVEL, PUŠČ.

+ANTON IN JULIJANA CIZEJ IN SORODNIKI

+ JAKOB KOŽELJ

7

7

16. 1. - SREDA

HONORAT, ŠKOF

PO NAMENU (ŠEMP.)

ZA RAJNE

7

7

17. 1. - ČETRTEK

ANTON, PUŠČAVNIK

+ MILAN BASTAŠIĆ

+ MARIJA OGRAJENŠEK

7

7

18. 1. - PETEK

MARJETA OGRSKA

+ ANTON SITAR

ZA RAJNE

7

7

19. 1. -SOBOTA

JAKOB SALES

+ MILENA BLAGOTINŠEK IN ANDREJČEVI

+ JELKA KOČEVAR

7

18

20. 1. - NEDELJA

2. NAVADNA

 

ZA ŽUPLJANE

+ ANA URATNIK

+ STANISLAV ČEH

 

6.30

8

10