Pokopališče Žalec

Poiščite pot do groba ali spominske strani Iskanje grobov

OZNANILA

OZNANILA - ŽUPNIJA ŽALEC
18. 3. - 25. 3. 2018
MAŠNI NAMENI
URA

18. 3. - NEDELJA

5. POSTNA

ZA ŽUPLJANE

+ DRUŽINA SMILJAN IN KRIZMANIČ

+ MARINKA NOVAK IN SORODNIKI

6.30

8

10

19. 3. - PONEDELJEK

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK

PO NAMENU

+ JOŽE SREBRE

+ JOŽE POTOČIK IN FANC PAVLIČ

7

10

18

20. 3. - TOREK

KLAVDIJA, MUČENKA

+ STARŠI KOPRIVC

+ JOŽEF IN RAFKO BEC

7

18

21. 3. - SREDA

HUGOLIN, PUŠČAVNIK

ZA RAJNE

+ JOŽE ZUPAN

7

18

22. 3. - ČETRTEK

LEA, SPOKORNICA

+ VERONIKA LORGER

+ JOŽEF KRAJNC

7

18

23. 3. - PETEK

VIKTORIJAN, MUČ.

ZA RAJNE

+ MARIJA ŠLOGAR

7

18

24. 3. - SOBOTA

GOSPODOVO OZNANJ.

+ VERONIKA LORGER

+ PIKL - VINDER

7

18

25. 3. - NEDELJA

CVETNA

 

ZA ŽUPLJANE

+ KATARINA BRILI

+ MARTIN IN JOŽEFA KOŽELJ

 

6.30

8

10