Pokopališče Žalec

Poiščite pot do groba ali spominske strani Iskanje grobov

OZNANILA

OZNANILA - ŽUPNIJA ŽALEC
19. 11. - 26. 11. 2017
MAŠNI NAMENI
URA

19. 11. - NEDELJA

33. NAVADNA

ZA ŽUPLJANE

+ FERDINAND ROTOVNIK

+ STARŠI GUZEJ IN SORODNIKI

6.30

8

10

20. 11.- PONEDELJEK

EDMUND, KRALJ

+ DRUŽINA PIKL IN EGON VOČKO

+ ŠTEFKA KOŠTOMAJ

7

18

21. 11. - TOREK

DAROVANJE DEV. MARIJE

PO NAMENU

+ FRANC TOPOLOVEC - pogrebna

+ ANDRIJA PODMANICKI

7

10.30

18

22. 11. - SREDA

CECILIJA, MUČ.

PO NAMENU (S.Č.)

V DOBER NAMEN (METKA)

7

18

23. 11. - ČETRTEK

KLEMEN, PAPEŽ, M.

+ VERONIKA LORGER

+ RAJKO MAZEJ, JANI IN JANEZ KRAJNC

7

18

24. 11. - PETEK

VIETNAMSKI MUČ.

+ KAREL REZEC

+ HILDA DORNIK IN SOR. PODKORITNIK - Kancij.

 

7

18

 

25. 11. - SOBOTA

KATARINA AL. M.

+IVAN JEVNIŠEK

+ PIKL - VINDER

7

18

26. 11. - NEDELJA

KRISTUS KRALJ

ZA ŽUPLJANE

+ ALOJZ IN VIKTORIJA HRUŠOVAR

+ MARIJA LEDNIK IN RODB. GORIČAN

6.30

8

10