Pokopališče Žalec

Poiščite pot do groba ali spominske strani Iskanje grobov

OZNANILA

OZNANILA - ŽUPNIJA ŽALEC
18. 8. - 25. 8. 2019
MAŠNI NAMENI
URA

18. 8. - NEDELJA

20. NAVADNA

ZA ŽUPLJANE

+ LEON BEVC IN STARŠI BEVC IN KRALJ

+ SREČKO VIDENŠEK

6.30

8

10

19. 8. - PONEDELJEK

JANEZ EUDES

+ MARIJA KLAMPFER

 

7

20.8. - TOREK

BERNARD, OPAT

+ BRANKO PANČUR

+ JOŽE RUPNIK

7

19.30

21. 8. - SREDA

PIJ X. PAPEŽ

+ STARŠI OCVIRK IN KODRUN

 

7

 

22. 8. - ČETRTEK

MARIJA KRALJICA

+ ANA KAČ

 

7

 

23. 8. - PETEK

ROZA IZ LIME

+ KATARINA BRILI

 

7

 

24. 8. - SOBOTA

JERNEJ, APOSTOL

PO NAMENU

+ MARIJA IN FRANC GRIL

7

19.30

25. 8. - NEDELJA

21. NAVADNA

ZA ŽUPLJANE

+ RODBINA TERGLAV

+ ACI RUPNIK

6.30

8

10