Pokopališče Žalec

Poiščite pot do groba ali spominske strani Iskanje grobov

OZNANILA

OZNANILA - ŽUPNIJA ŽALEC
17. 11. - 24. 11. 2019
MAŠNI NAMENI
URA

17. 11. - NEDELJA

33. NAVADNA

ZA ŽUPLJANE

+ FRANC IN BOJAN TOPOLOVEC

+ STARŠI IN SORODNIKI PIKL IN EGON VOČKO

6.30

8

10

18. 11. -PONEDELJEK

ROMAN CEZAREJSKI

PO NAMENU

+ TOMAŽ GREŠAK

7

18

19. 11. - TOREK

MATILDA, REDOV.

+ FERDO ROTOVNIK

+ IVAN TAVČAR

7

18

20. 11. - SREDA

EDMUND, KRALJ

PO NAMENU

+ ŠTEFANIJA KOŠTOMAJ

7

18

21. 11. - ČETRTEK

DAROVANJE MARIJE

PO NAMENU

+ CECILIJA IN SOR. DIMEC

7

18

22. 11. - PETEK

CECILIJA, DEV., M.

PO NAMENU

+ JOŽE IN NEŽKA KAVČIČ - SV. KANCIJAN

7

18

23. 11. - SOBOTA

KLEMEN I., PAP.

+ P. JOŽE RUPNIK

+ DRUŽINA VINARNIK

7

18

24. 11. - NEDELJA

KRISTUS KRALJ

ZA ŽUPLJANE

+ KATARINA BRILI

+ MARIJA LEDNIK IN RODB. GORIČAN

6.30

8

10